Kontortid:
man-torsdag
kl 8:30-16:00
fredag
kl 8:30-13:00

CMUK
Korsgade 60
2200 København N
tlf.: 35 39 72 42
fax: 35 39 07 72
info@cmuk.dk

AIM - 1
En evidence og effektmålingsbaseret forebyggelses og behandlings model til brug i danske kommuner.
Den aktuelle indsats bør rumme en screening og en udredning, som vil kunne begribe begyndende eller manifeste problemer ud fra en begrebsverden forankret i kriterier for sårbarhed. Den pædagogiske indsats bør være baseret på evidens, dvs. klare beskrivelser af indsatsen, så at der kan foretages analyser af forløbet og effekten af indsatsen.

Læs mere

Ny Start
Et specialpædagogisk, socialt færdighedsprogram, som bygger på kognitive teorier, metoder og erfaringer. Ny Start giver mennesker der har et problematisk forhold mellem emotion og kognition mulighed for at foretage nogle ændringer da de gennem erkendelse og erfaring ØNSKER at ændre de uhensigtsmæssige relationerne mellem emotion og kognition

Læs mere

CMUK og DPU
Et formaliseret samarbejde mellem CMUK og Danmarks Pædagogiske Universitet

Læs mere